Arve Ulriksen

Adm dir. Mo Industripark
og styreleder NHO Nordland

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Vi forventer at Avisa Nordlys fortsatt er et talerør for realisering av stor lufthavn i den eneste regionen i nord som mangler et slikt tilbud.

5
267

Etter valgene i Nederland og Frankrike trekker Europa et lettelsens sukk. EU kan se fremover, med alle sine utfordringer, og mange piler peker nå i positiv retning. Det er godt nytt for Norge, og spesielt for industrien og sjømatnæringen i nord som selger det meste av sin produksjon nettopp til Europa.

2
4

Norge står overfor en stor økonomisk omstilling hvor det er tverrpolitisk enighet om at landbasert industri vil spille en viktig rolle.

0
66

Norge skal være en ledende industri- og teknologinasjon. Det er regjeringens visjon for norsk industri i den nye industrimeldingen.

1
61

Ingen bør være i tvil om hva som er mitt svar på dette spørsmålet. Behovet for økonomisk og miljømessig omstilling i næringslivet gir oss store muligheter for utvikling og vekst i Nord-Norge.

0
86

Se oftere mot nord sa Rolf Jacobsen. Men hva er nord? Ett misforstått nostalgisk bilde av vår landsdel, som vi som bor her ikke kjenner oss igjen i, har alt for lenge fått lov å prege diskusjonen om næringsutvikling i Nord-Norge. Ikke minst når det gjelder olje- og gassvirksomhet.

2
254

At miljøer i fylkeshovedstaden Bodø kaster seg inn i motstanden mot ny storflyplass på Helgeland, er overraskende. Er vi i Nord Norge i ferd med selv å bli vår verste fiende?

1
63