Åse Wetås

Direktør
Språkrådet

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Spørsmålet om hva som definerer norsk kultur, og hvilke verdier som er særlig norske, har vært sommerens store debatt i norske medier. Men språket vårt glimrer med sitt fravær i diskusjonen.

1
3