Bård Thorheim

Politisk rådgiver
Utenriksdepartementet

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Norge fører en fast og forutsigbar sikkerhetspolitisk linje overfor Russland, samtidig som vi søker samarbeid basert på felles interesse.

0
79