Benjamin Furuly

Stortingskandidat
Troms Høyre

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Det er optimisme blant bønder i Norge, i Nord-Norge og i Troms.

0
13

Mandag er fylkestinget i Troms innkalt til ekstraordinært møte. På sakslisten er det bare en sak, regionreformen.

1
203

Arbeiderpartiets tredje kandidat til Stortinget skriver i Nordlys 31.01 om skatt. Hun treffer ikke ballen i sitt innlegg.

0
228

 AUF sin politiske nestleder i Troms har i innlegg i Nordlys 30.juni døpt om fritt skolevalg til karakterbasert opptak.

1
69

Selv om vi kan applaudere lovendringen dukker det likevel opp et underlig paradoks i Troms, skriver Benjamin Furuly.

1
19

Se for deg at det var mulig å kjøre fra Tromsø til Harstad på 2-3 timer. Tenk hvilken enorm mulighet det ville gitt for næringslivet, innbyggerne og utviklingen i Troms, skriver Troms Høyre

8
822