Bent Høie

Helse- og omsorgsminister
Høyre

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Men av tvang overfor psykisk syke mennesker skal være aller siste utvei, skriver helseminister Bent Høie

0
26

Mads Gilbert tar feil. Vi skal ikke legge ned de små akuttsykehusene, men bevare og videreutvikle dem, skriver helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

3
1,499

Vi greier ikke å bygge pasientens helsetjeneste hvis ingen tør å ta opp forhold som går ut over pasienten.

0
459

Hvert eneste skritt på tobakksområdet har blitt latterliggjort i forkant. Og hvert eneste skritt har fått støtte i etterkant. Egon Holstad følger altså en gammel tradisjon, skriver helseminister Bent Høie.

0
9