Bjørn Løtveit

Stipendiat, Det juridiske fakultet
UiT Norges arktiske universitet

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Organisasjonsstrukturen ved UiT bør ikke endres radikalt på bakgrunn av et ønske om å eksperimentere med «nye» og «interessante» løsninger.

0
284

Universitetet i Tromsø skal omorganiseres. Stipendiat Bjørn Løtveit ved Det juridiske fakultet er kritisk til rapporten som legges til grunn. Et av forslagene er å innlemme fakultetet i en større, tverrfaglig enhet.

0
173