Bjørn Løtveit

Stipendiat, Det juridiske fakultet
UiT Norges arktiske universitet

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Når noen spør hvorfor man skal særbehandle det juridiske fagmiljøet ved UiT, har de snudd problemstillingen på hodet.

1
283

Organisasjonsstrukturen ved UiT bør ikke endres radikalt på bakgrunn av et ønske om å eksperimentere med «nye» og «interessante» løsninger.

0
284

Universitetet i Tromsø skal omorganiseres. Stipendiat Bjørn Løtveit ved Det juridiske fakultet er kritisk til rapporten som legges til grunn. Et av forslagene er å innlemme fakultetet i en større, tverrfaglig enhet.

0
173