Brit Hjeltnes

Fagdirektør fiskehelse
Veterinærinstituttet

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Fiskesykdommene Infeksiøs lakseanemi (ILA) og pankreassykdom (PD) er på nivå med 2015, de øker ikke.

0
1