Carsten Smith

Tidl. høyesterettsjustitiarius

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Det dreier seg om rettslige spørsmål der staten har handlet i strid med retten overfor en svak stilt gruppe landsmenn med en utsatt kultur.

13
1,219