Curt Lier

President
Juristforbundet
Andre saker fra forfatteren