Einar Jahre Mustaparta

Stortingskandidat
Troms Høyre

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

De siste årenes utfordringer for oss som nasjon har krevd stødig lederskap. Internasjonale nedgangstider kombinert med lav oljepris har gitt arbeidsledighet på et nivå vi ikke ønsker.

0
32

Norge trenger fagfolk på en rekke områder. Blant ungdommen er det mange som ønsker en praktisk rettet utdanning. En fagutdanning i dag vil gi et interessant yrke, mulighet for videre utvikling i jobbsituasjonen og mulighet til høyere utdanning. I statsbudsjettet for 2017 foreslår regjeringen å øke bevilgningen til fagskolene med 58 millioner kroner.

1
68

Det er problemer med fremkommelighet og punktlighet for godstransporten flere steder. Det knytter seg i hovedsak til trange tunneler i kombinasjon med smal veg, krappe svinger og stor stigning. Landsdelen vår er i tillegg delt i to, nord og sør for Tysfjord. Et værutsatt fergesamband gjør ikke utfordringen mindre.

0
69

Vi har bygget verdens fremste velferdsstat. Petroleumsnæringen er for en stor del grunnlaget for denne utviklingen og det vil den også være i mange tiår fremover.

0
6