Einar Jahre Mustaparta

Stortingskandidat
Troms Høyre

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Trusselbildet er det få, om noen forunt å overskue fullstendig. Det er mange mulige trusselbilder som kan inntre.

0
20

Kommunestrukturen har ikke endret seg de siste femti år. Norge har forandret seg. Nasjonen er blitt verdens fremste på velferd og tjenesteyting. Dette tar vi for gitt.

0
8

Bonden er selvstendig næringsdrivende. Den iboende trang til å investere og vokse ligger også naturlig for den moderne og driftige bonde. Muligheten for vekst og utvikling ligger blant annet i at rammebetingelsene muliggjør lønnsomt og fremtidsrettet jordbruk og skogbruk i hele landet.

0
4

Her i Nord-Norge må vi gjøre det vi kan, med det vi har, i hver by og bygd. Da vil vi være et konkurransedyktig Nord-Norge.

1
33

Arbeiderpartiets skatteopplegg for 2017-2021 vil ødelegge den økonomiske oppgangen vi ser tendensene til. Vestlandet er hardt rammet av oljeprisfall og det siste vi trenger nå er ny stagnasjon.

0
86

Arbeiderpartiets skatteopplegg for 2017-2021 er en straff til vanlige folk og pensjonister som gjennom et langt yrkesliv har skjøttet sitt arbeid og sin private økonomi fornuftig.

0
788

Det er ikke slik at all kompetansen sitter i Oslo. Høyre ønsker at kompetansemiljøer i ulike deler av landet skal utnyttes og styrkes gjennom lokalisering av statlige arbeidsplasser. Fordeling av beslutninger og makt handler også om maktspredning, en viktig verdi for Høyre. Derfor fortsetter denne regjeringen med å flytte og etablere statlige arbeidsplasser utenfor hovedstaden.

0
292

Marianne Sivertsen, varaordføreren i Hammerfest tar i Nordlys 18. januar til orde for at driftsorganisasjonen til Johan Castberg må legges til Finnmark. Det er dessverre slik at det kan vise seg å bli første «spiker i kisten» for å få etablert et sterkt og varig driftsmiljø i landsdelen, Nord-Norge. Vi vil oppfordre henne til å vurdere petroleumsnæringen i nord i et større perspektiv enn kun med Finnmark-fokus.

2
132

De siste årenes utfordringer for oss som nasjon har krevd stødig lederskap. Internasjonale nedgangstider kombinert med lav oljepris har gitt arbeidsledighet på et nivå vi ikke ønsker.

0
64

Norge trenger fagfolk på en rekke områder. Blant ungdommen er det mange som ønsker en praktisk rettet utdanning. En fagutdanning i dag vil gi et interessant yrke, mulighet for videre utvikling i jobbsituasjonen og mulighet til høyere utdanning. I statsbudsjettet for 2017 foreslår regjeringen å øke bevilgningen til fagskolene med 58 millioner kroner.

1
68

Det er problemer med fremkommelighet og punktlighet for godstransporten flere steder. Det knytter seg i hovedsak til trange tunneler i kombinasjon med smal veg, krappe svinger og stor stigning. Landsdelen vår er i tillegg delt i to, nord og sør for Tysfjord. Et værutsatt fergesamband gjør ikke utfordringen mindre.

0
69

Vi har bygget verdens fremste velferdsstat. Petroleumsnæringen er for en stor del grunnlaget for denne utviklingen og det vil den også være i mange tiår fremover.

0
12