Einar Niemi

Professor emeritus i historie
UiT Norges arktiske universitet

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Første fase i avgjørelsesprosessen rundt regionreformen for Nord-Norges vedkommende kulminerte med stortingsvedtaket 8.

5
206

Finnes det virkelig en front mellom «det norske historikermiljøet» med sin egen «historiekultur» – og samiske historikere og andre forskere?

3
104

Samepolitikken er blitt en nærmest vedvarende debatt, med enkelte topper der temperaturen blir særlig høy, for ikke å si støyende.

35
262

Debatten de siste ukene om samene som urfolk og forskerne ved UiT som premissleverandører for forvaltning og politikk, er ikke ny.

17
162

Etableringen av de nye fylkeskommunene på 1970-tallet har bidratt til at det nordnorske prosjektet har forvitret, skriver professor Einar Niemi.

3
355

Det er nesten ingenting som er mer seiglivet enn forestillinger om mentale egenskaper knyttet til geografi. Ikke minst kjenner vi dette fra Nord-Norge.

6
374