Eivind Bråstad Jensen

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Ole Tobias Olsen, “Nordlandsbanens far”, var den første som lanserte tanken om en jernbane i Nord-Norge.

0
114

Det ble lagt stor vekt på å vise at samene hadde en selvstendig kultur fullt på høyde med andre kulturer.

1
41