Elise Johansen

Førsteamanuensis
K.G.Jebsen Senter for Havrett

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Norsk lovregulering av snøkrabben er klar. Utgangspunktet er at all fangst av snøkrabbe er forbudt uten at særskilt tillatelse er gitt. Det dommeren måtte ta stilling til er om Norge har myndighet til å straffesansjonere den latviske skipperen og selskapet.

1
235