Frank Bakke-Jensen

EØS- og EU-minister
Høyre

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

I Norge har vi alltid levd ved havet og av havet. Derfor har havet alltid vært en viktig del av vår identitet og en kilde til skaperkraft. Potensialet for økt vekst i havnæringene er enormt. Regjeringen styrker derfor satsingen på en bærekraftig utnyttelse av havet.

0
14

Det er stemmer som mener at vi skal kaste EØS-avtalen til fordel for en handelsavtale.

4
5

I et Norge i omstilling blir vår nordligste landsdel stadig viktigere. Regjeringen vil gjøre Nord-Norge til en av landets mest skapende og bærekraftige regioner.

2
540

Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes fremstiller

0
0

Politisk redaktør Skjalg Fjellheim bommer i sin analyse av forholdet mellom Sametinget og Regjeringen, skriver Frank Bakke-Jensen.

3
109

Vi vil ha klare svar om ambulansetjenesten, er ønsket fra Nordlys 17.11.2016. Jeg mener det kunne vært prisverdig om den samme avis la til faktabasert når de formulerte ønsket sitt.

2
138

Arbeiderparti-toppene har tydeligvis ingen tro på at vi i nord kan stå samlet og ønske hverandre det beste.

3
72

For å oppnå en oppbygging av Forsvaret må vi vise vilje til prioritering for å øke forsvarsbudsjettet, med en langsiktig ambisjon mot NATOs 2% mål.

0
124

Atomvåpen er avgjørende for NATOs forsvarsstrategi. Våpnene skal skremme andre fra å angripe oss, skriver Høyres topper i nord.

0
65

Jeg deler altså, tross min manglende forståelse, din virkelighetsbeskrivelse av denne problematikken, skriver Frank Bakke-Jensen

5
11

Frank Bakke-Jensen: Finnes det grenser for hvilke utrykk man kan bruke?

12
192

Høyre-topper i nord: - Vi tar nordområdesatsningen ett skritt videre – fra dialog til handling

0
81

Sider