Geir Ove Ystmark

Adm. dir.
Sjømat Norge

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Å konkludere, slik Nordlys gjør, om at næringen ikke er opptatt av bærekraft er direkte feil.

1
11

Man kan ikke spille hasard med arbeidsplassene og matprodusentene langs kysten i et storskala eksperiment basert på skrivebordsmodeller, skriver direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.

0
14

16.000 tonn årlig produsert økologisk laks risikerer å bli utestengt fra EU som økologisk produkt.

0
0

Hva er det som gjør at mange mister helhetsperspektivet når de skal diskutere lakseoppdrett?

11
218

Hva er det med oppdrett som gjør at du mister gangsynet Oddvar Nygård?

2
200

Også miljøene som forsker på havbruk må tåle kritisk søkelys, skriver direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.

3
94