Geir Ove Ystmark

Adm. dir.
Sjømat Norge

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Debatten om havbruksnæringen er tuftet på en rekke utsagn og langt fra alle er like sterkt forankret i forskning eller i kunnskap. Det gjelder begge sider av diskusjonen, for kunnskap gir nyanser og er ikke like morsom på trykk, skriver adm. dir. i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark. Han ønsker seg en debatt uten ødeleggende og steile fronter, og starter med egen bransje: _ For det første skal vi på nytt gjennomgå våre bærekraftsmål og vurdere grundig hvordan vi kan få en enda bedre havbruksforvaltning.

8
677

Få yrkesgrupper har lavere troverdighet enn norske journaliser. På de årlige omdømmeundersøkelsene som Norges Sjømatråd gjennomfører sammenlignes produkter, merkevarer og bransjer.

9
942

Å konkludere, slik Nordlys gjør, om at næringen ikke er opptatt av bærekraft er direkte feil.

1
11

Man kan ikke spille hasard med arbeidsplassene og matprodusentene langs kysten i et storskala eksperiment basert på skrivebordsmodeller, skriver direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.

0
14

16.000 tonn årlig produsert økologisk laks risikerer å bli utestengt fra EU som økologisk produkt.

0
0

Hva er det som gjør at mange mister helhetsperspektivet når de skal diskutere lakseoppdrett?

11
218

Hva er det med oppdrett som gjør at du mister gangsynet Oddvar Nygård?

2
200

Også miljøene som forsker på havbruk må tåle kritisk søkelys, skriver direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.

3
94