Gunn Elin Fedreheim

UIT Norges arktiske universitet - avdeling for vernepleie

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Rettighetsutvalget overleverte i oktober i fjor sin rapport om utviklingshemmedes situasjon vurdert opp mot menneskerettighetene (NOU 2016: 17 På lik linj

0
194