Hedda Bryn Langemyr

Daglig leder
Norges fredsråd

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

En ansvarlig realisme i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk innebærer en større vektlegging av fredelige virkemidler og løsninger enn det Regjeringen gjør i sin nye stortingsmelding.

0
104

Klisjeene er uinteressante når de blir gjentatt til det absurde - de blir enkle å ignorere. Men samtidig er de merkelig effektive, fordi både de og svarene på dem har en tendens til å bli hvileputer.

0
312

Vi må dømme Russland etter de samme standarder som andre land som bryter med internasjonale spilleregler. Like fullt må vi også understreke at Norges Fredsråd framfor noe er en norsk organisasjon som søker å påvirke norsk politikk.

0
20

Vi har en situasjon der 75 prosent i nord etterlyser en annen linje enn den Norge fører i dag. Det forholder dagens regjering seg ganske nonchalant til, og det er bekymringsverdig.

2
444

Det er et godt stykke mellom stemningen i nord og retorikken til en forsvarsminister, en leder i utenriks- og forsvarskomiteen eller en lederskribent i VG.

24
2,856

Forhåpentligvis er den tverrpolitiske delegasjonen som reiser til Moskva det første skrittet på veien tilbake mot en Russlandpolitikk som er mer i tråd med norske interesser.

2
764

Tragedien i Aleppo gjør at den syriske borgerkrigen igjen preger mediebildet, men uten at norsk syriapolitikk og vårt bidrag til konflikten blir diskutert.

0
14

Russland har nå utpekt Norge som atombombemål. Det er ingen objektiv grunn til at russerne skal reagere på denne måten, sier forsvarsminister Søreide-Eriksen. Manglende evne til å tenke hvordan ens egne motiver og handlinger tolkes av motparten, har skapt krig før.

1
391