Ine Eriksen Søreide

Forsvarsminister

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Regjeringen har de siste årene satt et helt nødvendig søkelys på forsvarsevnen. Vi har staket ut en ny kurs for Forsvaret og legger opp til en historisk økning av forsvarsbudsjettet.

11
153

Avskrekking og beroligelse har vært og vil i overskuelig fremtid være parallelle elementer i norsk sikkerhetspolitikk.

0
80

“Historisk nedprioritering”? Regjeringen ønsker tvert imot å styrke Hæren, skriver forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

5
579

Regjeringens forslag betyr ikke at Nord-Norge mister sin helikopterkapasitet, skriver forsvarsministeren.

0
63

1. januar 2015 skrev vi norsk historie. Alle kvinner som er født i 1997 og senere er vernepliktige.

0
0