Inger Eline Eriksen

Sametingsråd for klima og miljø
Arja

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Å belyse mineralenes rolle i verdensøkonomien er ikke det samme som at alle gruveprosjekter skal kunne realiseres i nord

4
55

I stedet for å karakterisere gruvedrift som en del av det grønne skiftet, burde NHO ha fokus på hvordan mineralnæringen kan utvikles med respekt for miljø, menneskerettigheter og urfolksrettigheter. Mineralutvinning betyr arealinngrep som ikke lar seg reparere, forurensning og miljøskader, samt fortrenging av bærekraftige næringer.

15
409