Ingrid Nordmark

Adjunkt med tilleggsutdanning

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

En fatal feil som har fått alvorlige følger, må nå rettes opp av norske myndigheter.

52
1,306