Ivar Bjørklund

Professor i kulturvitenskap
UiT Norges Arktiske Universitet

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Regjeringen har bestemt seg for at Nord-Norge skal bli to regioner og mye tyder på at det i så fall vil bli en sammenslåing av Troms og Finnmark; med en mulig grensejustering mot N

3
103

Har advokat Oddmund Enoksen ”posisjonert” seg i forhold til tvangsreduksjonen?

1
260

Forsvarsdepartementets historikerprosjekt er ute i hardt vær og prøver å legitimere hva de kaller ”den endelige avklaringen av dekorasjonsspørsmålet”.

1
738

Vi lever i forunderlige tider. Mens den klimatiske grensen for Arktis langsomt kryper nordover, kryper den politiske grensen etter hvert sørover.

5
803

Norsk samepolitikk er i dag urfolkspolitikk og et resultat av at Norge har tilsluttet seg internasjonal folkerett og konvensjoner.

0
578

Vedtaket om å gi dispensasjon for oppdrett ved Spildra er ugyldig, hevder Ivar Bjørklund

7
136