Ivar Bjørklund

Professor i kulturvitenskap
UiT Norges Arktiske Universitet

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Kongehuset, regjeringen, Sametinget, politiske partier og historikermiljøet ved UiT, synes alle enige om at fornorskningen er en tilbakelagt tidsepoke og en skamplett i norsk histo

36
447

LNasjonalstaten Norge har akseptert at der bor samer innenfor landets grenser.

59
381

Regjeringen har bestemt seg for at Nord-Norge skal bli to regioner og mye tyder på at det i så fall vil bli en sammenslåing av Troms og Finnmark; med en mulig grensejustering mot N

4
134

Har advokat Oddmund Enoksen ”posisjonert” seg i forhold til tvangsreduksjonen?

1
260

Forsvarsdepartementets historikerprosjekt er ute i hardt vær og prøver å legitimere hva de kaller ”den endelige avklaringen av dekorasjonsspørsmålet”.

1
738

Vi lever i forunderlige tider. Mens den klimatiske grensen for Arktis langsomt kryper nordover, kryper den politiske grensen etter hvert sørover.

5
808

Norsk samepolitikk er i dag urfolkspolitikk og et resultat av at Norge har tilsluttet seg internasjonal folkerett og konvensjoner.

0
578

Vedtaket om å gi dispensasjon for oppdrett ved Spildra er ugyldig, hevder Ivar Bjørklund

7
136