Ivar Bjørklund

Professor
UiT Norges Arktiske Universitet

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Har advokat Oddmund Enoksen ”posisjonert” seg i forhold til tvangsreduksjonen?

1
258

Forsvarsdepartementets historikerprosjekt er ute i hardt vær og prøver å legitimere hva de kaller ”den endelige avklaringen av dekorasjonsspørsmålet”.

1
738

Vi lever i forunderlige tider. Mens den klimatiske grensen for Arktis langsomt kryper nordover, kryper den politiske grensen etter hvert sørover.

5
802

Norsk samepolitikk er i dag urfolkspolitikk og et resultat av at Norge har tilsluttet seg internasjonal folkerett og konvensjoner.

0
289

Vedtaket om å gi dispensasjon for oppdrett ved Spildra er ugyldig, hevder Ivar Bjørklund

7
136