Ivar Prestbakmo

Fylkesråd samferdsel og miljø (Sp),Fylkesrådets nestledleder
Troms

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Representanter for regjeringspartiene i Troms, og enkelte andre, later til å tro at regjeringens framlagte Nasjonal Transportplan 2018-2029 vil bety et kjempeløft for rassikring og etterslep på våre fylkesveier i Troms og Nord-Norge. Beklager, men det er feil!

1
99

Det er trist hvordan Helse-Nord direktør Lars Vorland lot seg presse av et politisk iscenesatt og regissert spill i Nordland, skriver Ivar B. Prestbakmo.

13
63

I en tid der verdiskapinga i Nord-Norge når nye høyder og landsdelen blir viktigere og viktigere for landets vekst og utvikling, pøser regjering og stortingsflertall på med den ene sentraliseringsreformen etter den andre. Tilfeldig? Neppe! Ressursene og verdiskapinga vil man ha, men det er visst et problem at det bor folk i distriktene.

12
746

“Tenk Tromsø”s folkemøter har vist at det er et stort engasjement blant innbyggerne for blant annet trygge skoleveger, vegstøv og busstilbud.

1
129

… selv om fylkesmannen prøver å dekke det til.

3
521

Forfallet på fylkesveiene i Norge er den norske samferdselshistoriens største unnlatelsessynd. Politikere fra alle partier må dele ansvaret.

2
155

Ivar B. Prestbakmo: Vil fjerne alle flaskehalser på riksveiene innen 2029

0
29

Vil man utvikle hele landet, så er det mulig, skriver Ivar B. Prestbakmo.

0
34

Konsekvensen av regjeringens politikk er at Oslo får mer penger til å drive buss og bane, mens kyst-Norge får mindre til å drive båt og ferge, skriver Ivar B. Prestbakmo.

1
193

Dagens vedtatte videregående skolestruktur skal ligge fast og skal utvikles videre. Det er et udiskutabelt krav fra Senterpartiet i Troms ovenfor framtidige samarbeidspartnere i fylkespolitikken.

0
39

Det kan synes lenge siden, men det er bare drøyt ett og ett halvt år siden det var politisk storm i fylkespolitikken i Troms.

2
229