Ivar B Prestbakmo

Fylkesråd samferdsel og miljø Troms (Sp)
Troms

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Som Senterpartiets 1. kandidat ved fylkestingsvalget i Troms i 2015 og nå Fylkesråd for samferdsel og miljø, ser jeg med undring deler av diskusjonen etter Stortingsvalget om regionreformen i media, særlig i Nordlys. Og Nordlys sin merkelige agenda mot Troms og Tromsø forundrer mest.

3
157

Det er svært alvorlig at Tromsø kommunes administrasjon synes å prioritere gress og sykkel framfor effektiv fullverdig toveis kollektivfelt på Stakkevollveien.

2
93

Det er synd at Arbeiderpartiet i Nordland svekker inntrykket av at landsdelen står politisk samlet bak utredninger om mer jernbane i Nord-Norge.

9
255

Fylkestingsrepresentant Rødvei fra Høyre har sendt formelt spørsmål til meg jmf Fylkestingets reglement, om sommerferga Botnhamn - Brensholmen, og utviser en tilsynelatende ny og rørende interesse

0
34

Representanter for regjeringspartiene i Troms, og enkelte andre, later til å tro at regjeringens framlagte Nasjonal Transportplan 2018-2029 vil bety et kjempeløft for rassikring og etterslep på våre fylkesveier i Troms og Nord-Norge. Beklager, men det er feil!

1
99

Det er trist hvordan Helse-Nord direktør Lars Vorland lot seg presse av et politisk iscenesatt og regissert spill i Nordland, skriver Ivar B. Prestbakmo.

13
63

I en tid der verdiskapinga i Nord-Norge når nye høyder og landsdelen blir viktigere og viktigere for landets vekst og utvikling, pøser regjering og stortingsflertall på med den ene sentraliseringsreformen etter den andre. Tilfeldig? Neppe! Ressursene og verdiskapinga vil man ha, men det er visst et problem at det bor folk i distriktene.

12
746

“Tenk Tromsø”s folkemøter har vist at det er et stort engasjement blant innbyggerne for blant annet trygge skoleveger, vegstøv og busstilbud.

1
129

… selv om fylkesmannen prøver å dekke det til.

3
521

Forfallet på fylkesveiene i Norge er den norske samferdselshistoriens største unnlatelsessynd. Politikere fra alle partier må dele ansvaret.

2
155

Ivar B. Prestbakmo: Vil fjerne alle flaskehalser på riksveiene innen 2029

0
29

Vil man utvikle hele landet, så er det mulig, skriver Ivar B. Prestbakmo.

0
34

Sider