Jan-Are Gudbrandsen

Samfunnsengasjert og Nord-Norge-patriot

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Fiskekvoter og fiskerettigheter: Er eierinteresser og forvaltninger basert på bærekraft, eller ofres bærekraft på bekostning av høyest mulig inntekt for eierne?

0
190

Fiskekvoter og fiskerettigheter - Er eierinteresser og forvaltninger basert på bærekraft, eller ofres bærekraft på bekostning av høyest mulig inntekt for eierne?

0
78