Jan Einar Reiersen

Regional vekstkraft
Tromsø

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

De siste årene kan alle fylkene Nord-Norge vise til befolkningsvekst. I femårsperioden 2011 – 2016 økte folketallet med 13743. Det er bra, selv om veksten er lavere enn for resten av landet.

0
148

Vi er så heldige at vi lever i kommunereformens og regionreformens tid!

0
4