Jan Fjellstad

Gruppeleder
Troms Venstre

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Nordlys bommer i sin lederartikkel om fylkestingets behandling av regionreformen, mener partiene som sammen utgjør fylkesrådet i Troms.

1
12