Jan-Gunnar Winther

Direktør
Norsk Polarinstitutt

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Århundrets viktigste utfordring kan bli bekjempelsen av klimaendringer.

1
24

Søppelet vi ser langs kysten vår er trolig mindre enn 15 % av den mengden som finnes i havrommet, mesteparten havner etter hvert på bunnen. Tilstanden til verdenshavene er dypt alvorlig.

1
181

Norges havområder er store, og cirka 80 prosent av vårt territorialfarvann ligger nord for polarsirkelen.

1
119

Klimaet på Svalbard er kommet skikkelig i ulage, spesielt om vinteren. Hva er det som egentlig skjer?

2
240

Det bor ikke så mange mennesker i Nord-Norge, knapt 10 % av Norges befolkning.

6
836

Verdens økonomiforum satte klima og Arktis på dagsordenen i Davos, og Norge bidro sterkt.

1
43

Diskusjonene om oppdrettsnæringen er preget av steile fronter. På den ene siden er miljøutfordringene åpenbare.

7
238

Snekrer vi samfunnene i nord for å møte en befolknings- og næringsvekst som savner sidestykke i vår historie?

0
10

Norske polartradisjoner videreføres med det isgående forskningsfartøyet “Kronprins Haakon”, som får Tromsø som hjemmehavn.

1
169

Alle omfavner Arctic Race. Eller elsker Arctic Race om man bruker terminologien fra Agenda Nord-Norge, skriver Jan-Gunnar Winther.

0
57

Og langs kysten av Norge forsvinner skiføret.

0
58

Professor i arktisk og marin biologi ved UiT Norges arktiske universitet, Paul Wassmann, uttalte nylig at det er vitenskapelig uhederlig at Norsk Polarinstitutt har flyttet isgrensen i Barentshavet

0
0

Sider