Jan-Gunnar Winther

Direktør
Norsk Polarinstitutt

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Verdens økonomiforum satte klima og Arktis på dagsordenen i Davos, og Norge bidro sterkt.

1
22

Diskusjonene om oppdrettsnæringen er preget av steile fronter. På den ene siden er miljøutfordringene åpenbare.

7
238

Snekrer vi samfunnene i nord for å møte en befolknings- og næringsvekst som savner sidestykke i vår historie?

0
10

Norske polartradisjoner videreføres med det isgående forskningsfartøyet “Kronprins Haakon”, som får Tromsø som hjemmehavn.

1
169

Alle omfavner Arctic Race. Eller elsker Arctic Race om man bruker terminologien fra Agenda Nord-Norge, skriver Jan-Gunnar Winther.

0
57

Og langs kysten av Norge forsvinner skiføret.

0
58

Professor i arktisk og marin biologi ved UiT Norges arktiske universitet, Paul Wassmann, uttalte nylig at det er vitenskapelig uhederlig at Norsk Polarinstitutt har flyttet isgrensen i Barentshavet

0
0

Det er behov for en samlende arena hvor fagmiljøer og næringsliv i nord løpende kan gi ideer og innspill til utviklingen – en nordnorsk tankesmie.

0
22

Nye utviklingstrekk bør få konsekvenser for norsk nordområdetenking, skriver Jan-Gunnar Winther.

1
31

Nord-Norge kan øke muskelmassen ved å utvikle det regionale samarbeidet, utnytte sine nasjonale fortrinn og øke sitt internasjonale engasjement.

0
5

I dag er verdiskapningen i nord større enn landsgjennomsnittet. Sannsynligvis vil det forsterke seg i årene framover.

0
19

Velstandsforskjeller skaper uro.

0
0

Sider