Jan-Gunnar Winther

Fagdirektør
Norsk Polarinstitutt

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Som Karen Blixens sterke kjærlighet til Afrika, vil de fleste nordlendingene kjenne tilhørighet og felles identitet til landsdelen – det er mitt, ditt og vårt Nord-Norge.

1
235

Det spirer og gror i den arktiske hovedstaden.

0
57

Som fagperson, borger og velger blir jeg dypt urolig når jeg leser en rekke oppslag om klima den siste uka.

8
1,917

Havet har vært den viktigste livsnerven for Norge i svært lang tid.

0
98

Århundrets viktigste utfordring kan bli bekjempelsen av klimaendringer.

2
25

Søppelet vi ser langs kysten vår er trolig mindre enn 15 % av den mengden som finnes i havrommet, mesteparten havner etter hvert på bunnen. Tilstanden til verdenshavene er dypt alvorlig.

1
182

Norges havområder er store, og cirka 80 prosent av vårt territorialfarvann ligger nord for polarsirkelen.

1
60

Klimaet på Svalbard er kommet skikkelig i ulage, spesielt om vinteren. Hva er det som egentlig skjer?

2
240

Det bor ikke så mange mennesker i Nord-Norge, knapt 10 % av Norges befolkning.

6
836

Verdens økonomiforum satte klima og Arktis på dagsordenen i Davos, og Norge bidro sterkt.

1
43

Diskusjonene om oppdrettsnæringen er preget av steile fronter. På den ene siden er miljøutfordringene åpenbare.

7
238

Snekrer vi samfunnene i nord for å møte en befolknings- og næringsvekst som savner sidestykke i vår historie?

0
10

Sider