Jan-Gunnar Winther

Fagdirektør
Norsk Polarinstitutt

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Som fagperson, borger og velger blir jeg dypt urolig når jeg leser en rekke oppslag om klima den siste uka.

21
1,913

Havet har vært den viktigste livsnerven for Norge i svært lang tid.

0
97

Århundrets viktigste utfordring kan bli bekjempelsen av klimaendringer.

1
24

Søppelet vi ser langs kysten vår er trolig mindre enn 15 % av den mengden som finnes i havrommet, mesteparten havner etter hvert på bunnen. Tilstanden til verdenshavene er dypt alvorlig.

1
182

Norges havområder er store, og cirka 80 prosent av vårt territorialfarvann ligger nord for polarsirkelen.

1
60

Klimaet på Svalbard er kommet skikkelig i ulage, spesielt om vinteren. Hva er det som egentlig skjer?

2
240

Det bor ikke så mange mennesker i Nord-Norge, knapt 10 % av Norges befolkning.

6
836

Verdens økonomiforum satte klima og Arktis på dagsordenen i Davos, og Norge bidro sterkt.

1
43

Diskusjonene om oppdrettsnæringen er preget av steile fronter. På den ene siden er miljøutfordringene åpenbare.

7
238

Snekrer vi samfunnene i nord for å møte en befolknings- og næringsvekst som savner sidestykke i vår historie?

0
10

Norske polartradisjoner videreføres med det isgående forskningsfartøyet “Kronprins Haakon”, som får Tromsø som hjemmehavn.

1
169

Alle omfavner Arctic Race. Eller elsker Arctic Race om man bruker terminologien fra Agenda Nord-Norge, skriver Jan-Gunnar Winther.

0
57

Sider