Jan Størmer

Overlege ved røntgenavdelingen
Universitetssykehuset Nord-Norge

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Det er med personlig ubehag og beklagelse denne historien rundt Helse Nord-ledelsens uryddige bindinger til lokale aktører igjen aktualiseres.

0
216

Selv om det er lagt inn diplomatiske reservasjoner, kan det ikke være tvil om at Vorland/Telle sterkt understøtter en sentralistisk reform med bakgrunn i en historie hvor Helse Nord etter en tvangspreget sammenslåing har lyktes med det meste under Vorlands ledelse.

0
54