Jan-Thore Lockertsen

Aut. sykepleier, operasjonssykepleier, MHSc.

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Det er dager jeg er rystet over Nordlys. Hva skjer egentlig der oppe, spør Jan-Thore Lockertsen.

6
172

Å påføre velgere skam for de valg som gjøres i et lokalvalg, er en helt ny forklaringsmodell.

0
177

”Hun skal være ren og pen og apetitelig. Ja, hun skal være saadan at man faar lyst til at ta på hende”.

0
42

Det henger ikke på greip å ville dele opp fagmiljøer innenfor kommunens viktigste oppgave, og samtidig argumentere for robuste kommuner.

0
16

Det som det borgerlige byråd i Tromsø kommune skal utlyses til konkurranse i, er pris.

3
202

Å konkurranseutsette kommunale tjenester for å spare pensjonsutgifter kan fort vise seg å være å spare ører og la krona gå inn i aksjeselskapets lommebok, enten det nå gjelder renhold, helse eller barnehager, skriver Jan-Thore Lockertsen.

0
37

En politiker velges på sine ærlige hensikter og gode vilje. Han bedømmes etter sine resultater.

0
13

Byrådet har ved omdisponeringer av rom funnet plass til nye senger, skriver Jan-Thore Lockertsen.

1
21

Det finnes tre former for løgn. Det er løgn, grov løgn og statistikk. Byrådsleder Øyvind Hilmarsen sier i skryteinnlegget ”Valgkampen har startet” i Nordlys den 13.

0
24

Renholdet vil ikke bli noe bedre om private eierinteresser tar over ansvaret for våre felles goder.

0
35

Det er en grunnleggende feil å sammenligne rusgiftene cannabis og alkohol.

24
259

Sider