Jan Tore Sanner

Kommunal- og moderniseringsminister
Høyre

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Troms og Finnmark står foran mange spennende og vanskelige valg de neste månedene. Målet med sammenslåingen er at regionen skal få mer innflytelse over sin egen framtid.

1
94

Gjennom generasjoner har nordmenn levd av og med naturen.

0
19

I et Norge i omstilling blir vår nordligste landsdel stadig viktigere. Regjeringen vil gjøre Nord-Norge til en av landets mest skapende og bærekraftige regioner.

2
540

Selv om Statens Lånekasse sitt kontor i Tromsø opphører i 2020, er det i Oslo at flest stillinger blir borte.

0
68

Kommunereformen er ikke en “elitereform”. Tvert imot er den bredt forankret i Stortinget, skriver Høyres kommunalminister Jan Tore Sanner.

3
33

Det regionale Norge vil stå sterkere hvis 19 fylker blir til ca. 10 regioner. Det vil både styrke samfunnsutviklingen og rydde i den statlige organiseringen

0
24

Nord-Norge har noen særskilte utfordringer, blant annet med store avstander.

0
11