Jan Tore Sanner

Kommunal- og moderniseringsminister
Høyre
Annonse