Jens Ingvald Olsen

Rødts gruppeleder
Tromsø kommunestyre
Annonse