Jens V. Steinsund

Sjøvegan

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Det er for tiden en del «støy» om motorferdselloven etter fylkesmannens innskjerpelse av denne etter 40 års praksis.

2
314

Nå er det på tide at politikere tar grep om hvordan motorferdselloven håndheves i Troms - med at det skal regnes 2,5 km. fra vei til hytte i utmark i luftlinje.

2
354

Jens V. Steinsund skriver om erfaringer fra en tidligere kommunesammenslåing.

4
968