John Gustavsen

Frilansjournalist
Tromsø

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Grieg-navnet har kastet glans over landet. Først komponisten Edvard, så dikteren Nordahl og nå oppdrettsfamilien, alle fra Bergen.

4
198

Fattar venstresida i Noreg verdien av eigedomen til kystfarvatna? Ottar Brox hevdar 1/8 i Klassekampen at partifellene i Latin-Amerika ikkje forstår verdien av å eige ein jordlapp. Noko felles her?

1
83

I 1928 fikk Nordkaps Vel AS monopol på inntekter fra Nordkapp-turismen. Flere eiere har håvet inn tvilsom gevinst fra driften med kommunen som tilskuer. Hva skjer neste år?

0
160

Plastforurensninga av havet vekker med god grunn oppsikt. Men avføringa fra oppdrettsnæringa ser vi lite til.

1
566

Det er ikkje berre mistilliten til media som har gode vekstvilkår. Forskarar som stiller seg kritiske til oppdrettsnæringa, risikerar trugsmål.

1
175

I fjor var det 100 år siden Rekvik skole ble oppført. Jubileumsboka handler om elever og lærere, foreldre og samfunn, økonomi og sågar storpolitikk.

2
31

Skrantesyke hos hjortedyr med døden til følge er oppdaget i Norge, og alarmen går. Hva med oppdrettsnæringa?

1
1

Statsminister Erna Solberg har landet med en topptung delegasjon av forretningsfolk i Beijing. Rike kinesere roper alt etter norsk oppdrettslaks.

1
112

Stortinget kan komme til å gi grønt lys for at Norge legger seg under det Nato-styrte rakettforsvaret. Forstår vi følgene av atomkrig?

1
31

Mot årets slutt er det feststemning i oppdrettsnæringa. Blant kystfiskere er det motsatt. Hvem betaler regninga for forsøplinga av fjordene?

0
1,034

1.- 3. november møtes Nordisk råd i København. Kan landene gå foran i en krisetid for Europa og med fare for ny kald krig?

0
2

Det er alltid godt å bli korrigert når ein legg fram opplysningar som ikkje samsvarar med realitetane.

0
210

Sider