Katri Somby

Forsker og seniorrådgiver på Sametinget

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Hva er poenget med et smertefullt oppgjør med flere generasjoner med barn og voksne som har vonde opplevelser som en del av fornorskningen og rasismen vi har opplevd - uten at det gjøres noe for å reversere og gjøre opp for den uretten som har skjedd?

2
234

Det er forunderlig at historikere, som vanligvis vil applaudere videre undersøkelser og forskning i ethvert felt, nå argumenterer imot en sannhets- og forsoningskommisjon om fornorskningstida. Politikken skinner gjennom.

15
876