Kent Gudmundsen

Stortingsrepresentant, Høyre
Nestleder i Utdannings- og forskningskomiteen
Annonse