Kent Gudmundsen

Leder for Høyres utdanningsfraksjon
Stortinget

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Prognoser viser at Norge vil mangle 110.000 fagarbeidere innen 2030. Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen skriver om det nye Kunnskapsløftet.

0
86

Det blir ganske drøy lesing når Oddvar Nygård tar mannen og ikke ballen i sin kommentar til mine uttalelser rundt rykter og lekkasjer til Dagens Næringsliv(DN) om den komm

1
199

Den endelige NTPen er et politisk dokument som først skal fremmes av regjeringen og deretter vedtas av et flertall i Stortinget.

1
51

For å oppnå en oppbygging av Forsvaret må vi vise vilje til prioritering for å øke forsvarsbudsjettet, med en langsiktig ambisjon mot NATOs 2% mål.

0
124

Atomvåpen er avgjørende for NATOs forsvarsstrategi. Våpnene skal skremme andre fra å angripe oss, skriver Høyres topper i nord.

0
65

Vi satser også særlig i nord og går fra å omtale nordområdene som Norges vekstregion, til å investere og ta i bruk mulighetene.

0
0

Spesielt vår nordlige landsdel løftes med større bevilgninger og gjennom konkrete satsinger, skriver Kent Gudmundsen (H).

0
1

Justisministeren har tatt initiativ til å leie fengselsplasser i Nederland. Dette er en av løsningene på et stort problem i Norge: Vi har for få soningsplasser.

1
5

Sider