Kent Gudmundsen

Leder for Høyres utdanningsfraksjon
Stortinget

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Norsk økonomi er i omstilling og noe av det smarteste vi derfor kan gjøre er å satse på utdanning og forskning.

1
28

Det er optimisme blant bønder i Norge, i Nord-Norge og i Troms.

0
13

Selv om Statens Lånekasse sitt kontor i Tromsø opphører i 2020, er det i Oslo at flest stillinger blir borte.

0
68

Gjennom mange år, og under skiftende regjeringer har en lav prioritering av vår felles forsvarsevne medført en nedbygging av Forsvaret. Utstyr og drift var kommet på et kritisk nivå.

9
741

I statsbudsjettet for 2017 foreslår regjeringen en solid satsing på Forsvaret.

0
74

Det går bedre enn noen gang i Troms og landsdelen.

1
201

Høyres Kent Gudmundsen mener Aps Martin Henriksen fornekter fakta om en positiv utvikling i kommunenes økonomi under dagens regjering.

0
122

Det er ikke uten grunn Foreldreutvalget i grunnopplæringen (FUG), Utdanningsforbundet, Lektorlaget og næringslivet har støttet de nye fraværsreglene, skriver stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H).

4
252

Enighet må sørge for at vi ikke lengre lukker øynene og tror at det gamle sporet vil føre oss frem til økt kampkraft og større trygghet i fremtiden.

0
176

Vi trenger et klart regelverk som gir lærerne flere verktøy for å bekjempe skulk, skriver kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og stortingsrepresentant Kent Gudmundsen.

0
0

At det er vanskelig å miste jobben, og at deler av norsk næringsliv opplever krevende tider, tror jeg de fleste kan være enige om. Men å svartmale situasjonen slik mange av Arbeiderpartiets representanter gjør for tiden, har etter mitt syn ikke veldig mye for seg.

4
276

Sider