Ketil Solvik-Olsen

Samferdselsminister og nestleder
Frp

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

En betydelig del av transportveksten fremover kan tas med sykkel og gange, hvis forholdene legges bedre til rette.

0
31

Vi i Frp er ikke redd for debatt, skriver Ketil Solvik-Olsen.

5
61

Lørdagsavisen er viktig for mange. Over en million lørdagsaviser skal ut til leserne, og de aller fleste vil motta avisen som før. Men noen steder opplever vi utfordringer.

0
212

Vi er mange som har jobbet for å få på plass en bedre trafikkløsning for havna i Tromsø. En viktig del er kryssløsningen for Breivika.

0
26

De eneste som i dag bør savne Arbeiderpartiets samferdselspolitikk i Nord-Norge er Miljøpartiet De Grønne.

0
2

Vi gjør noen justeringer som vil gi et bedre tilbud for de reisende, skriver samferdselsministeren om nytt anbud for kortbanenettet.

0
8

Det er den rød-grønne regjeringen med Ap og Sp som har skylden for forfallet på fylkesveiene her i landet, skriver samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

8
348

Det første grepet vi gjorde for bedre byluft, var å avsette den rødgrønne regjeringen, skriver Ketil Solvik-Olsen.

1
133

Viktig at veien til din lokale flyplass blir bedre og tryggere, skriver statsråden.

0
112

Nord-Norge har noen særskilte utfordringer, blant annet med store avstander.

0
11

Ap og SV er misfornøyd med at H/FrP skjærer gjennom i arbeidet med ny E8 inn til Tromsø.

0
0