Kirsti Bergstø

Stortingsrepresentant
Sosialistisk venstreparti

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Det eneste vi risikerer er å bli litt klokere. Som nasjon og som mennesker.

10
318

Forskjellene øker i landet vårt og flere barn vokser opp i fattige familier.

1
33

Å mene at informasjon skal holdes skjult og at Sametinget bare bør være stille om avgjørende og ny kunnskap, kvalifiserer til jobben som president i bananrepublikken.

8
117

Vi vet ikke hva som skjer med flyktninger som sendes til Russland, men vi vet at vinteren er bitende kald og at sjøl i mamma eller pappas favn kan en barnehånd miste varme.

11
568

Stefan Heggelund (H) vil slå sammen arbeidsavklaringspenger (AAP) og dagpenger til én ytelse, kalle det for «lønnserstatning» og tror at flere får hjelp til å komme i arbe

2
7

Vi risikerer å tape framtida ved å vandre bakover i tid, derfor er oljebransjen avhengig av nok krem på kaka for å møte kritikken.

0
3