Kjell B. Mortensen

Tromsø

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Etnisk særrettigheter krenker og skiller skrev vi i et leserinnlegg i Nordlys. I et intervju 20.

1
95

Statssekretær Anne Karin Olli kommenterer i ”Nordlys” vårt leserinnlegg ”Velmen-ende politisk synsing styrker Sametinget”.  Olli skriver: “Det er godt kjent at de er motstandere av Sametinget”.

2
42

Det er prisverdig av Nordlys å oppmuntre til åpen debatt om nordnorsk og samisk i historie som bakteppe til å forstå samepolitikken. Det overrasket oss derfor når Nord-lys på lederplass 29.

2
48

5. april la Regjeringen frem  en proposisjon om “Ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå”.

4
58

Kjell B. Mortensen vil legge om driftsformen for reindriftnæringen for å sikre vernet av beiteressurser og natur.

1
1

Høyesterett har nylig avsagt dom i tvisten mellom samiske reindriftsutøvere på Stjernøya i Altafjorden og Finnmarkseiendommen, om eiendomsrett til øya.

0
140

Regjeringen står på for å få kommuner til å slå seg sammen. Begrunnelsen er at den vil ha store, bærekraftige kommuner.

0
0

Begrepene rasist og rasisme var ikke del av det norske språk i Eriksen sin samtid, skriver Kjell B. Mortensen.

5
67