Kjell B. Mortensen

Tromsø

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

5. april la Regjeringen frem  en proposisjon om “Ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå”.

4
58

Kjell B. Mortensen vil legge om driftsformen for reindriftnæringen for å sikre vernet av beiteressurser og natur.

1
1

Høyesterett har nylig avsagt dom i tvisten mellom samiske reindriftsutøvere på Stjernøya i Altafjorden og Finnmarkseiendommen, om eiendomsrett til øya.

0
140

Regjeringen står på for å få kommuner til å slå seg sammen. Begrunnelsen er at den vil ha store, bærekraftige kommuner.

0
0

Begrepene rasist og rasisme var ikke del av det norske språk i Eriksen sin samtid, skriver Kjell B. Mortensen.

5
67