Kjell-Idar Juvik

Stortingsrepresentant, transportkomiteen
Arbeiderpartiet

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Høyre/FRP regjeringen har kuttet i rassikringen i alle sine egne budsjett denne stortingsperioden, de har i denne perioden brukt rassikring som salderingspost i budsjettet

27
1,878