Kjell-Idar Juvik

Stortingsrepresentant, transportkomiteen
Arbeiderpartiet
Annonse
Andre saker fra forfatteren