Kjell Ingebrigtsen

Leder
Norges Fiskarlag

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Fiskerinæringen er ikke redd for ny kunnskap, men vi ser ikke hvilken ny kunnskap som kan innhentes for å vurdere miljøeffekten av en eventuell petroleumsaktivitet, samt hvilke utfordringer dette kan ha eller få for fiskeriaktiviteten, skriver leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag.

0
114

16. juli 1926 var en merkedag for norske fiskere. Da ble Norges Fiskarlag etablert. Lørdag fyller fiskarlaget 90 år, og organisasjonen har betydd svært mye for fiskerne i løpet av disse årene, skriver lederen, Kjell Ingebrigtsen.

0
0

Norges Fiskarlag er ikke mot oljevirksomhet, men vi er mot samfunnsmessig dumskap og ressursrisiko.

0
100