Kjell Lutnes

Pensjonert flyger og generalmajor

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

En lokalisering av QRA kampfly på Bodø og en videreføring av maritime fly på Andøya er en vinner i alle hensende. En slik løsning styrker forsvarsevnen og frigir økonomiske midler til andre nasjonale forsvarsoppgaver. Nøkkelen ligger i anvendelsen av Bodø flyplass.

7
342

Pensjonert flyger og generalmajor Kjell Lutnes gjør seg tanker om hvordan flystøy kan påvirke forsvarsevnen.

3
473