Kjersti Eline Tønnessen Busch

Forsker, akvakultur
SALT

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Jeg har nettopp besøkt kystsamfunnet Teriberka nord på Kolahalvøya. Det har gjort sterkt inntrykk på en nordnorsk kystpatriot.

1
150

Med jevne mellomrom blir vi minnet på miljøutfordringene i norsk oppdrettsnæring. Nå nylig gjennom NRK Brennpunkts dokumentar “Lakseeventyret”. Her ble det satt fokus på de negative konsekvensene av lakselus, avlusningsmidler og den organiske belastningen som lakseoppdrett påfører våre fjordsystemer. Så la meg likegodt slå det fast med det samme: jeg liker ikke lakselus og jeg er bekymret over konsekvensene av avlusingsmidlene som benyttes i dag. Likevel spiser jeg altså norsk oppdrettslaks med god samvittighet.

4
92