Kjetil Åkra

Konservator
Fjordmuseet, Midt-Troms Museum

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Som amatørhistoriker og forfatter er det svært gledelig for meg å se at det satses på å forske mer på krigen i Norge og da spesielt Nord-Norge gjennom de store bevilgninger som nå

0
78