Kjetil Henriksen

Historieprosjektet
Forsvarsdepartementet

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Det har den senere tid fremkommet kritikk av Forsvarsdepartementets historikerprosjekt. Særlig historiker Arvid Petterson har vært målbærer av kritikken.

1
223

Det blir med jevne mellomrom framsatt påstander om at flere grupper av krigsdeltakere ble forbigått ved tildeling av krigsdekorasjoner etter andre verdenskrig, som følge av hemmelighold, ma

8
61