Kjetil Henriksen

Historieprosjektet
Forsvarsdepartementet

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Det blir med jevne mellomrom framsatt påstander om at flere grupper av krigsdeltakere ble forbigått ved tildeling av krigsdekorasjoner etter andre verdenskrig, som følge av hemmelighold, ma

7
60