Kristoffer Kanestrøm

Kommunestyrerepresentant, tidl. byråd helse og omsorg
Fremskrittspartiet

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Jeg registrerer at Tove Karoline Knutsen (Ap) på tampen av sin stortingskarriere engasjerer seg for å frata folk i Tromsø valgfriheten innen pleie og omsorg. 

1
70

Som helsebyråd hadde jeg gleden av å legge frem saken om innføring av fritt brukervalg.  Hjemmetjenester er svært personlige og private tjenester, og det bør derfor være en selvfølge at pasienter o

0
17

Det er en stor glede å observere byggeaktiviteten som pågår for fullt i Otium-tomta.  Nye Otium bo- og velferdssenter er i ferd med å ta form.  Realiseringen blir et etterlengtet o

0
15

Både kommunestyret, media og innbyggerne i Tromsø ble forsøkt ført bak lyset.

0
34

Frp: Vi har styrket budsjettet til pleie og omsorg med 190 millioner kroner.

1
64

Jeg er opptatt av å forbedre tilbudet til psykisk utviklingshemmede i Tromsø, skriver Kristoffer Kanestrøm.

1
121

En av de største utfordringene vi står overfor i Tromsø er mangelen på boliger.

1
111

Er det et «vanstyre» og «populistisk» når vi gir nødvendig helsehjelp til våre innbyggere, spør Kristoffer Kanestrøm.

1
92

Kristin Røymo, Brage Sollund og Jarle Aarbakke gikk nylig ut med det som ifølge dem vil bli «den viktigste endringen» dersom Ap vinner valget til høsten.  De vil legge ned en av kommunens

0
0

Byrådets forslag til budsjett og økonomiplan 2015-2018 ble vedtatt av kommunestyret i desember.  Med det har Tromsø kommune fått et godt helsebudsjett.

0
0

Hvorfor har kommunen disse problemene? Gjennom mange år med Ap ved makten ble det færre sykehjemsplasser, skriver byrådsleder Øyvind Hilmarsen og byråd Kristoffer Kanestrøm.

0
85

Nordlys raljerer over hva de borgerlige ikke har fått til med seg selv som kilde. Da kan det gå galt.

5
154

Sider