Kristoffer Rypdal

Professor
UiT Norges arktiske universitet

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Det Kayas identitet viser oss er for det første at for å redusere utslippene må vi gjøre noe med befolkningsveksten og/eller en eller flere av de tre intensitetene.

0
5

Kommentator Tone Jensen i Nordlys har sterke meninger, men få og svake tanker. I en kommentar i  Nordlys 16.

4
204

Debatten om menneskeskapte klimaendringer og hvordan vi skal håndtere dem får ofte fokus på de uviktige tingene.

3
275

De siste ti årene har det hvert år vært publisert en autoritativ vitenskapelig artikkel som oppsummerer status for det globale karbonbudsjettet.

3
37

Tone Jensens kommentarer i Nordlys har historiske paralleller fra mellomkrigstidens jødeforfølgelser til Donald Trumps planer om et USA kjemisk renset for muslimer, skriver Kristoffer Rypdal.

13
401

Naturvitere, matematikere, økonomer, statsvitere, jurister og etikkeksperter må jobbe sammen for å gi beslutningstakerne muligheter til å velge en kurs som ikke sprenger planetens grenser.

0
18

Menneskets historie er en sammenhengende fortelling om utryddelse av andre arter, økosystemkollaps og utarming av naturgrunnlaget for våre sivilisasjoner.

0
31

Digitalisering av undervisning, evaluering og eksamen blir forsøkt presentert som framtidsrettet pedagogikk, og selvsagt er det mange muligheter for progressive reformer i denne teknologien. Men blindsporene er tallrike, og de er uunngåelige når prosessen i realiteten drives av helt andre motiver enn de pedagogiske.

0
91

Det er tøv at arbeidsplasser i offentlig sektor ”finansieres med private jobber”, skriver Kristoffer Rypdal.

1
1

Den gamle generasjonen av forskere vil gå ut på dato, mens de unge som ønsker fast stilling vil være tvunget til å godta en rolle som oppdragsforskere, skriver Kristoffer Rypdal.

2
58

Kristoffer Rypdal svarer på anklagen om at hans betraktninger rundt olje- og gassutvinning mangler naturfaglig begrunnelse.

0
16

Selv om bransjen er nederlagsdømt på sikt, er det mye saft å presse ut av sitronen for den som har få moralske skrupler, skriver professor Kristoffer Rypdal.

0
18

Sider