Lars Georg Fordal

Daglig leder
Barentssekretariatet

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Nord-Norge kan få visumfrihet med Russland. Muligheten er der. Politisk vilje må til. Det som trengs er å være konkret og målrettet. Og litt tålmodig.

0
166

Det bilaterale samarbeidet mellom Norge og Russland er inne i en utfordrende tid.

1
504

Det halvveis oppførte gjerdet ved Storskog skulle bli en 3,5 meter høy stålvegg mot Russland. Nå må det bygges om fordi det er for nært Ivan og Ljudmilas grenselinje.

0
200