Mads Gilbert

Overlege og professor
Universitetetssykehuset Nord-Norge

Articles by author

Andre saker fra forfatteren

Stig Hansen (Nordlys 19.8, iTromsø 21.8) - og bladet Nordlys (17.8) kommer med

0
302

Vi går mot valg. Truslene om nedlegging av Odda og Narvik sykehus må høyt på den politiske agendaen. Tirsdag denne uken møtes Stortingets Helse- og omsorgskomite.

12
1,371

Det blåser nå et kaldt vintervær over velferdsstatens verdigrunnlag, skriver Mads Gilbert.

6
3,932

Når sparing nå setter ambulanser ut av drift, svekkes dagens akuttmedisinske beredskap både i bygd og by.

5
1,314